Παρθενίου Βαρδάκα 14
Κατερίνη Τ.Κ. 60100
Τηλ.: 23510 39999
inf0@minimal.gr